FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

काठेखोला गाउँपालिका र गाउँपालिका अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक सेवा बाहेक गाउँपालिका मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरु मिति २०७७/०५/१८ गते देखि २०७७/०५/२१ गते सम्म पूर्ण रुपमा बन्द रहने सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती

काठेखोला गाउँपालिका र गाउँपालिका अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक सेवा बाहेक गाउँपालिका मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरु मिति २०७७/०५/११ गते देखि २०७७/०५/१७ गते सम्म पूर्ण रुपमा बन्द रहने सम्बन्धी प्रेस - विज्ञप्ती

सामुदायिक विद्यालयहरुले कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सुचना ।

का स मु फारम बुझाउने सम्बन्धमा सम्पुर्ण बिद्यालयलाई सुचना

प्राविधिक साहायक नियुक्ति सम्बन्धि पदपुर्तिको सुचना

काठेखोला गाउँपालिकको सामाजिक सुरक्षाको बार्षिक प्रतिबेदन

काठेखोला गाउँपालिकाको आ.व. ०७७/७८ निति तथा कार्यक्रम, सातौं गाउँसभा

जानकारी सम्बन्धमा ।

आ.व.76/77 को योजना भुक्तानि सम्बन्धमा

स्वयंसेवकको रुपमा शिक्षक परिचालन गर्ने सम्बन्धमा ।

Pages