FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पुरानो घरको नक्सा अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

जानकारी सम्बन्धी सूचना ।

लिखित परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

काठेखोला गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बार्षिक समिक्षा कार्यक्रमको तस्विरहरू ।

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको विज्ञापन सम्बन्धमा ।

सम्पत्ति विवरण फाराम ।

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने सुवर्ण अवसर ।

गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

Pages