FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धमा

काठेखोला गाउँपालिकाको समिक्षा कार्यक्रम

रोजगार सहायकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

रोजगार सहायकको संक्षिप्त सूची सम्बन्धी सुचना

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको विवरण

आगामी आ.व ७९/८० का लागी बेरोजगार सुचिकरण सम्बन्धमा

शाखा तथा इकाइहरुको कार्यविवरण

गाउँ सभामा उपस्थिति को लागि आमन्त्रण सम्बन्धमा

Pages