FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व ७८/७९ को बार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम

२०७८/७९ 07/31/2021 - 10:23 PDF icon Red book 2078.pdf

नवौं गाउँसभामा पेष भएको निति कार्यक्रम तथा आ.व. ७८/७९ को बजेट

७७/७८ 06/25/2021 - 08:04 PDF icon उपाधक्षाकाे बजेट भाषण.pdf, PDF icon नवाै गाउसभा नीति तथा कार्यकंम २०७८_,०७९.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को निति, कार्यक्रम र बार्षिक योजना

७७/७८ 08/09/2020 - 16:57 PDF icon final book.pdf

आ.व ७६/७७ को आय व्यको विवरण

७६/७७ 07/18/2020 - 11:32 PDF icon kharcha ko bibran.pdf

काठेखोला गाउँपालिकाको आ.व. ०७६/७७ को आय व्यय को विवरण

७६/७७ 07/16/2020 - 12:04 PDF icon SuTRA__आय र व्यको विवरण.pdf

काठेखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को निति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 09/22/2019 - 19:54 PDF icon book file.pdf

काठेखोला गाउँपालिको पाँचै गाउँसभा सम्पन्न भएको सम्बन्धमा

७५/७६ 07/10/2019 - 16:24 PDF icon K J P 2076,077.pdf, PDF icon kathekhoal 2076,077.pdf, PDF icon Bajet Bhasan.pdf

काठेखोला गाउँपालिकाको पौष महिनाको खर्चको फाटवारी

७५/७६ 01/22/2019 - 13:25

काठेखोला गाउँपलिका अन्तरगतका बिद्यालयको प्रथम चैमासिक निकासा सम्बन्धमा

७५/७६ 10/04/2018 - 13:25

काठेखोला गाउँपलिकाको दर रेट

७५/७६ 09/30/2018 - 10:48 PDF icon kathekhola rate 2075-76_For Distribution.pdf

Pages