FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

काठेखोला गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम

२०७८/७९ 07/18/2022 - 16:54 PDF icon Red Book Final 2079.pdf

काठेखोला गाउँपालिकाको आ.व ७९/८० को निति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/26/2022 - 16:12 PDF icon niti tatha karyakram 079-80.pdf

काठेखोला गाउँपालिका आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/26/2022 - 10:44 PDF icon Bajet 11.pdf

आ.व ७८/७९ को बार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम

२०७८/७९ 07/31/2021 - 10:23 PDF icon Red book 2078.pdf

श्रावण हिनाको आय व्ययको विवरण

७७/७८ 07/20/2021 - 16:15 PDF icon 12.pdf

नवौं गाउँसभामा पेष भएको निति कार्यक्रम तथा आ.व. ७८/७९ को बजेट

७७/७८ 06/25/2021 - 08:04 PDF icon उपाधक्षाकाे बजेट भाषण.pdf, PDF icon नवाै गाउसभा नीति तथा कार्यकंम २०७८_,०७९.pdf

जेष्ठ महिनाको आय व्ययको विवरण

७७/७८ 06/21/2021 - 12:12 PDF icon 11.pdf

बैसाख महिनाको आय व्ययको विवरण

७७/७८ 05/22/2021 - 15:10 PDF icon 10.pdf

चैत महिनाको आय व्ययको विवरण

७७/७८ 04/19/2021 - 12:08 PDF icon 9.pdf

फाल्मगुन हिनाको आय व्ययको विवरण

७७/७८ 03/20/2021 - 12:01 PDF icon 8.pdf

Pages