FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थीक वर्ष ०८०/८१ को गाउँपालिका विकास योजना पुस्तिका (रातो किताव) ।

८०/८१ 08/14/2023 - 11:01 PDF icon Ecopy red book 2080.pdf

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ बाट लागुहुने करको दररेटको विवरण ।

८०/८१ 07/16/2023 - 14:32 PDF icon आ.व.-०८०-८१-को-करको-दर-रेटहरू.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को आय व्ययको विवरण

७९-८० 07/16/2023 - 00:00 PDF icon upload 211062023.pdf

तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदन

७९-८० 07/16/2023 - 00:00 PDF icon Third Chaumasik 11062023.pdf

काठेखोला गाउँपालिकाको बजेट निति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/26/2023 - 11:03 PDF icon bjet.pdf, PDF icon niti karyakram.pdf

दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन

७९-८० 03/17/2023 - 00:00 PDF icon second 1 Chaumasik 11062023.pdf

प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन

७९-८० 11/22/2022 - 00:00 PDF icon first Chaumasik 11062023.pdf

चौमासिक खर्चको प्रतिवेदन

७९-८० 07/22/2022 - 14:53 PDF icon 2.1.2-1.pdf

काठेखोला गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम

२०७८/७९ 07/18/2022 - 16:54 PDF icon Red Book Final 2079.pdf

मासिक आय व्ययको प्रतिवेदन

२०७८/७९ 07/17/2022 - 15:29

Pages