FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कर दस्तुर बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागिता हुने सम्बन्धमा ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना ।।।

चालु आ.ब. २०८०/०८१ को तेस्रो चौमासिकको पालिकास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना ।

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना ।

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरूवा सम्बन्धी सूचना ।

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरूवा सम्बन्धी सूचना ।

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरूवा सम्बन्धी सूचना ।

श्रम स्विकृति नलिई विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई एक पटकका लागि श्रम स्विकृतिको अवसर ।

नापजाँच सम्बन्धि औजार उपकरणहरु चेक जाँच गराउने सम्बन्धी सूचना ।

Pages