FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दोस्रो वृत्ति परामर्श तथा रोजगार मेला सम्बन्धी सूचना ।

नयाँ बर्षको सुभकामना २०८१

अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रमका लागि निवेदन माग सम्बन्धमा ।

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सुचना ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना ।

योजना तथा कार्यक्रम सम्झौता म्याद सम्बन्धमा ।

मोटरबाटो बन्द सम्बन्धी सूचना ।

गठक पद आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

गोबरग्याँस निर्माणका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages