FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

वडा पत्र

अन्तरवार्ता सम्बन्धमा

कृषकलाई मागमा आधारित अनुदानमा संचालन कार्यक्रम सम्बन्धमा

काठेखोला गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन

आ.ब. २०७८/०७९ को अन्तिम लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन

जग्गा उपलब्ध गराउने वारे

काठेखोला गाउँपालिकाको सार्वजनिक सूनुवाई २०७९

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनस्तर मुल्याङ्कन तथा नया अवधिको लागी करार सम्झैता सम्बन्धि मापदण्ड तथा फारम

अमिन पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना तथा दरखास्त फारम

Pages