FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

काठेखोला गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन

जग्गा उपलब्ध गराउने वारे

काठेखोला गाउँपालिकाको सार्वजनिक सूनुवाई २०७९

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनस्तर मुल्याङ्कन तथा नया अवधिको लागी करार सम्झैता सम्बन्धि मापदण्ड तथा फारम

अमिन पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना तथा दरखास्त फारम

आमन्त्रण सम्बन्धमा ।

पालिका स्तरिय कृषक तालिम संचालन हुने सम्बन्धमा ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान काठेखोला गाउँपालिकामा पहिलो दिन

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

Pages