FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

काठेखोला गाउँपालिकको सामाजिक सुरक्षाको बार्षिक प्रतिबेदन

काठेखोला गाउँपालिकाको आ.व. ०७७/७८ निति तथा कार्यक्रम, सातौं गाउँसभा

जानकारी सम्बन्धमा ।

आ.व.76/77 को योजना भुक्तानि सम्बन्धमा

स्वयंसेवकको रुपमा शिक्षक परिचालन गर्ने सम्बन्धमा ।

काठेखोला गाउँपालिकाको लागि अ.न.मि. कर्मचारी सेवा करारमा लिनको लागि दरखास्त आव्हानको म्याद थप सम्बन्धि सुचना

काठेखोला गाउँपालिकाको लागि अ.न.मि. कर्मचारी सेवा करारमा लिनको लागि दरखास्त आव्हानको सुचना

रोजगार संयोजकको नतिजा प्रकाशन सम्बनधि सुचना

रोजगार संयोजकको संक्षिप्त सुचि प्रकाशन तथा परिक्षा तालिका सम्बन्धमा

काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री अमर बहादुर थापा ज्यू बाट कोरोना भाईरस COVID-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण लगायतका बिषयमा जारी प्रेस विज्ञप्ति

Pages