FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा शाखाद्वारा समन्वय तथा सहजिकरण गर्ने सम्बनधि सुचना

काठेखोला गाउँपालिका द्वारा खडा गरिएको कोरोना भाईरस रोकथाम तथा व्यवस्थापन कोषमा हाल सम्म प्राप्त सहयोग रकम को बिवरण।

सुचना

असंङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गतथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड , २०७६

काठेखोला गाउँपालिका द्वारा खडा गरिएको कोरोना भाईरस रोकथाम तथा व्यवस्थापन कोषमा हाल सम्म प्राप्त सहयोग रकम को बिवरण।

काठेखोला गा.पा. कोरोना भाईरस रोकथाम तथा व्यवस्थापन कोष मा सहयोग सम्बन्धमा

राहत संकलन तथा वितरण सम्बन्धमा

कोरोना भाईरस बारे भ्रम र यथार्थ

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको COVID-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता अपनाई आवश्यक तयारी गर्न रोकथाम गर्न तथा नियन्त्रण गर्न यस काठेखोला गाउँपलिका गाउँकार्यपालिकाको बैठको निर्णय

लकडाउनको पुर्ण कर्यन्व्यन सम्बन्धमा

Pages