FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

एम. आई.एस अपरेटरको नतिजा

एम. आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सुचना

काठेखोला गाउँपालिकाको २० बर्षिय रणनैतिक गुरुयोजनाको अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुतिकरण

रणनीतिक याेजना तथा २० वर्षे गुरुयोजना निर्माणकाे प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि सराेकारवालाहरुवीच छलफल

काठेखोला गाउँपालिकाको आ.व. ०७६/७७ को निति तथा कार्यक्रम को पाँचौ गाउँसभा

गण्डकी प्रदेश वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६-७७ (RED BOOK)

आ.व. २०७६/७७ को योजना तजुर्मा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शरोकारवालाहरु उपस्थिती भैदिने सम्बन्धमा

काठे खोला ६मा सुन्तला ब्लकका ४२ जना कृषकलाई युरिन पीट निर्माणको लागि हिल ट्याक वितरण कार्यक्रम सम्पन्न

पुष्प खतिको लागी अनुदान सम्बन्धि सुचना

काठेखोला गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई

Pages