FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

काठेखाेला गाउपालिकामा मेलमिलाप कर्ता सम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम

काठेखोला गाउँपलिकामा एकीकृत सम्पति कर सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम

मिति २०७५/३/२९ गते आयोजित काठेखोला गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाको वैठक

कृषिबाटै आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउँछौं

काठेखोला गाउँपालिकाको शीक्षा क्षेत्रका लागि भैपरी योजना

काठेखोला गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभामा प्रशतावित बजेट, निति तथा कार्यक्रम

काठेखोला गाउँपालिका कर्यालयको बार्षिक योजना तजुर्मा

काठेखोला गाउँपालिकाको वडा नं. -८ मा स्वस्थय चैकी ,४ नं. प्रदेशका माननिय मुख्यमन्त्रिद्वारा उद्घाटन

काठेखोला गाउँपालिकाको भवन लाई जग्गा उपलब्ध गराउने बारे

काठेखोला गाउँपालिकाको एक वर्ष

Pages