FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

काठेखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को निति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 09/22/2019 - 19:54 PDF icon book file.pdf

काठेखोला गाउँपालिको पाँचै गाउँसभा सम्पन्न भएको सम्बन्धमा

७५/७६ 07/10/2019 - 16:24 PDF icon K J P 2076,077.pdf, PDF icon kathekhoal 2076,077.pdf, PDF icon Bajet Bhasan.pdf

काठेखोला गाउँपालिकाको पौष महिनाको खर्चको फाटवारी

७५/७६ 01/22/2019 - 13:25

काठेखोला गाउँपलिका अन्तरगतका बिद्यालयको प्रथम चैमासिक निकासा सम्बन्धमा

७५/७६ 10/04/2018 - 13:25

काठेखोला गाउँपलिकाको दर रेट

७५/७६ 09/30/2018 - 10:48 PDF icon kathekhola rate 2075-76_For Distribution.pdf

काठेखोला गाउँपालिकाको आ. व. २०७५/७६ को निति कार्यक्रम र वार्षिक योजना

७५/७६ 09/10/2018 - 19:45 PDF icon Final Book Kathekhola.pdf

काठेखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/७६ का योजनाहरु

७५/७६ 08/30/2018 - 11:14 PDF icon yojana.pdf

काठेखोला गाउँ कार्यपालिका कार्यालय, बिहु बागलुङ ,सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा ,आ व 2074/75 तेस्रो चौमासिक

७४/७५ 06/25/2018 - 14:19 PDF icon निकासा तथा वितरण.pdf

काठेखोला गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभामा प्रशतावित बजेट, निति तथा कार्यक्रम

७४/७५ 06/24/2018 - 16:38 PDF icon आ.व. २०७५/७६ को प्रस्तावित बजेट पुजिगत तथा चालु , PDF icon आ.व. २०७५/७६ को निति तथा कार्यक्रम

काठेखोला गाउँपालिकाको आ.व. ०७४।०७५ को बजेट तथा कार्यक्रम(गाउँपालिका अनुदान चालु))

७४/७५ 02/23/2018 - 12:19 PDF icon २०७४-७५ को बजेट तथा कार्यक्रम(गाउँपालिका अनुदान चालु ).pdf

Pages