FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

व्यक्तिगत घटना दर्ता डिजिटाईजेसनका लागी सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 09/14/2020 - 13:37

एकपाटा बौर सडक स्तरोन्नति सम्बन्धि बोलपत्र सम्झैता गर्न आउने सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 06/04/2020 - 10:48

एकपाटा बौर सडक स्तरोन्नति सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना

७६/७७ 05/27/2020 - 09:30

एक घर एक धाराको सम्झैताा गर्न आउने सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 05/27/2020 - 09:18

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

७६/७७ 05/18/2020 - 09:10 PDF icon एकपाटा बौर सडक.pdf

एक घर एक धाराको आसय पत्रको सुचना

७६/७७ 05/17/2020 - 16:49

सम्झैता गर्न आउने सम्बन्धि जरुरी सुचना

७६/७७ 04/30/2020 - 08:03

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७६/७७ 04/22/2020 - 15:49

एक घर एक धाराको बोलपत्र आव्हानको सुचना

७६/७७ 04/13/2020 - 14:07 PDF icon khanaepani.pdf

राहत सामग्रीको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 04/04/2020 - 20:25 PDF icon राहत सामग्रि दर रेट.pdf

Pages