FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Upgrading of Kukurkate, Aarimpata, Damgade, Pipaldada Road

२०७८/७९ 09/21/2021 - 15:00 PDF icon Notice Resha Road.pdf

Ward level Health Post Building of Ward 2 Storey Adding of and Other Infrastructure Construction

२०७८/७९ 09/09/2021 - 15:01 PDF icon Notice.pdf

Upgrading Achate Bhimpokhara Road

२०७८/७९ 08/29/2021 - 15:55

दर्ता सिविर संचालनको लागी सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 03/25/2021 - 12:48

भिमापोखरा स्वास्थ्य चौकी को बोलपत्र आवहानको सुचना

७७/७८ 10/07/2020 - 19:56

व्यक्तिगत घटना दर्ता डिजिटाईजेसनका लागी सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 09/14/2020 - 13:37

एकपाटा बौर सडक स्तरोन्नति सम्बन्धि बोलपत्र सम्झैता गर्न आउने सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 06/04/2020 - 10:48

एकपाटा बौर सडक स्तरोन्नति सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना

७६/७७ 05/27/2020 - 09:30

एक घर एक धाराको सम्झैताा गर्न आउने सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 05/27/2020 - 09:18

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

७६/७७ 05/18/2020 - 09:10 PDF icon एकपाटा बौर सडक.pdf

Pages