FAQs Complain Problems

काठेखोला गाउँपालिका कर्यालयको बार्षिक योजना तजुर्मा

काठेखोला गाउँपालिका  गाउँकार्यपालिका को कर्यालयको बार्षिक योजना तजुर्मा को २ दिने बैठक काठेखोला गाउँपालिका -३ धम्जा ,देउरालीमा सम्पन्न भएको छ , बैठकका मुख्य एजेन्डा काठेखोलाको बिकश र आत्मनिर्भर्ता साथै पर्यटन विकाश रहेका छन् । बैठकको अद्ययक्षता काठेखोला गाउँपालिकाका अद्यक्ष अमर बहादुर थापाले गर्नु भएको छ । साथै बैठकको संचालन काठेखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिम बहादुर वि.क. ले गर्नु भएको छ । बैठकमा सबै वडा अद्यक्ष ,कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारिको उपस्थिति रहेको थियो । 

आर्थिक वर्ष: