FAQs Complain Problems

समाचार

७५/७६

काठेखोला गाउँपालिको पाँचै गाउँसभा सम्पन्न भएको सम्बन्धमा

मिति २०७६-०३-१० गते  सुभारम्भ भएको गाउँसभा बैठक आज मिति २०७६-०३-२५ गते सम्पन्न भएको छ  गाउँसभाबाट आ. व. २०७६-७७ को निति तथा कार्यक्रम र बजेट पास भएको छ । कार्यक्रममा पेश भएका सम्पुर्ण विवरण निम्न बमोजिम रहेका छन्।

Pages