FAQs Complain Problems

समाचार

कागजातको शिर्सक प्रकार आर्थिक बर्ष दस्तावेज
काठेखोला गाउँपालिका कृषि तथा पशु साझेदारी कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धमा २०७८/७९ PDF icon साझेदारी कार्यविधि.pdf, PDF icon tor.pdf
काठेखोला गाउँपालिका कृषि तथा पशु साझेदारी कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धमा २०७८/७९ PDF icon साझेदारी कार्यविधि.pdf, PDF icon tor.pdf
Upgrading of Kukurkate, Aarimpata, Damgade, Pipaldada Road २०७८/७९ PDF icon Notice Resha Road.pdf
Ward level Health Post Building of Ward 2 Storey Adding of and Other Infrastructure Construction २०७८/७९ PDF icon Notice.pdf
आ.व ७८/७९ को बार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम २०७८/७९ PDF icon Red book 2078.pdf
नवौं गाउँसभामा पेष भएको निति कार्यक्रम तथा आ.व. ७८/७९ को बजेट ७७/७८ PDF icon उपाधक्षाकाे बजेट भाषण.pdf, PDF icon नवाै गाउसभा नीति तथा कार्यकंम २०७८_,०७९.pdf
नवौं गाउँसभामा पेष भएको निति कार्यक्रम तथा आ.व. ७८/७९ को बजेट ७७/७८ PDF icon उपाधक्षाकाे बजेट भाषण.pdf, PDF icon नवाै गाउसभा नीति तथा कार्यकंम २०७८_,०७९.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को निति, कार्यक्रम र बार्षिक योजना ७७/७८ PDF icon final book.pdf
काठेखोला गाउँपालिकको सामाजिक सुरक्षाको बार्षिक प्रतिबेदन ७७/७८ PDF icon सामाजिक सुरक्षा आ.व. २०७६-७७ को वार्षिक प्रतिवेदन ।.pdf
आ.व ७६/७७ को आय व्यको विवरण ७६/७७ PDF icon kharcha ko bibran.pdf

Pages